Statutaire gegevens

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 85448974 (Uittreksel KvK)

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 863626725

Adres van de Stichting is: Markendoel 23, 7339 JA Ugchelen

E-mail: info@fietsmaatjesapeldoorn.nl

Bankrekeningnummer: NL15RABO0190090103
T.n.v. Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken

Fietsmaatjes: 06-45637777

ANBI

Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken.
De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente Apeldoorn.

Beleidsplan 2022-2024 en Projectplan 2023

Lees hier ons beleidsplan en projectplan 2023.

Jaarverslag

Uiterlijk 6 maanden na het einde boekjaar op 31 december moet het jaarverslag zijn goedgekeurd door het bestuur. Het jaarverslag bestaat uit een bestuur verslag; balans; verlies en winstrekening. De balans en verlies en winstrekening moeten zijn goedgekeurd door een kascommissie.

Lees hier ons jaarverslag 2022

Huishoudelijk regelement

Hier treft u ons huishoudelijke regelement aan !