Inleiding (de uitgebreidere versie is ons projectplan en is opvraagbaar)

Hartelijk dank voor uw interesse voor sponsoring van Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken. In dit sponsorplan vindt u uitleg over een aantal sponsormogelijkheden. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om maatwerk te bespreken.

In en rondom de gemeente Apeldoorn kun je heerlijk fietsen. Voor inwoners die minder mobiel zijn is die mooie omgeving helaas maar beperkt toegankelijk. Terwijl het juist dan extra fijn is om lekker naar buiten te gaan, in beweging te blijven en onder de mensen te zijn.

Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken is een burgerinitiatief dat iedereen die niet (meer) zelfstandig kan fietsen in staat stelt om samen met een fietsmaatje (een naaste of een fietsvrijwilliger) op een (elektrisch ondersteunde) duofiets op pad te gaan. Nu zijn duofietsen vrijwel alleen beschikbaar voor bewoners van instellingen, Fietsmaatjes maakt ze ook toegankelijk voor mensen die nog thuis wonen.

Meer informatie (waaronder het beleidsplan) over onze stichting kunt u nalezen op: https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/stichtingsinformatie/

Samen fietsen / Sociaal contact / Genieten van de natuur

In onze werkwijze staan enkele kernelementen centraal. Door de zorgvuldige koppeling van vaste fietsmaatjes die regelmatig met elkaar op pad gaan, ontstaat er een vertrouwd contact. We zetten er met onze werving en proefritten op in om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Een goede organisatie van het fietsbeheer zorgt ervoor dat onze duofietsen betrouwbaar zijn en zo lang mogelijk mee gaan.

Welke duofiets?

Een belangrijk onderdeel van het succes van Fietsmaatjes is: de duofiets. Daarom besteden wij hier zeer veel aandacht aan. De kwaliteit van de duofiets is doorslaggevend. Zodat onze gasten en vrijwilligers optimaal comfort zullen ervaren en de kosten voor beheer en problemen door technische uitval van de fiets minimaal zullen zijn. Dit laatste is van groot belang, omdat verwacht wordt dat de fiets intensief gebruikt zal worden.

Onze fietsen zijn onder andere uitgerust met:

 • elektrische trapondersteuning nodig, omdat veel gasten beperkt mee kunnen trappen
 • 2 accu’s, zodat de duofiets desgewenst drie dagdelen benut kan worden
 • Een draaibare stoel voor de gast

Alles is er op gericht om het fietsen vrij van belemmeringen te maken. Uiteraard hangt hier wel een prijskaartje aan

Uw bijdrage en onze tegenprestatie

Het feit dat u overweegt om Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken te steunen stelen wij bijzonder op prijs!  

Afhankelijk van de gekozen sponsorvorm kan Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken u een tegenprestatie aanbieden. Deze kunt u terugvinden in de verschillende sponsormogelijkheden.

Vindt u de door u gewenste sponsorvorm niet bij de opties? Neemt u dan gerust contact op om de mogelijkheden verder te bespreken.

ANBI

Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken heeft een ANBI status, wat inhoudt dat uw gift / donatie belasting aftrekbaar is. Ons ANBI nummer is: 863626725

U kunt ons bereiken via:

Postadres

Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken

Markendoel 23

7339 JA Ugchelen

Telefoonnummer

Tel. 06-456 3 7777

E-mail:

info@fietsmaatjesapeldoorn.nl

Website:

www.fietsmaatjesapeldoorn.nl

UITWERKING EN TOELICHTING SPONSORMOGELIJKHEDEN

GAAN FIETSEN

Aandeel in aanschaf nieuwe Duo-Fiets Prijsstelling 2022: € 14.000
A – GAAN FIETSENA1Gehele fiets€14.000Eenmalig
A2½ fiets€ 7.000Eenmalig
A31/5de fiets€ 2.800Eenmalig
A41/10de fiets€ 1.400Eenmalig
A5Naar wens> € 1.400Eenmalig

Onze tegenprestaties:

 • (Alleen A1 en A2): Vermelding van uw bedrijfsnaam op achterzijde van de duofiets
 • (Alleen A1 en A2): Exclusiviteit: geen directe concurrenten bij aanschaf van deze fiets
 • Vermelding van uw bedrijfsnaam/logo op onze website
 • Vermelding van uw bedrijfsnaam/logo bij presentatie van een nieuwe fiets in persbericht en onze  eigen berichten op sociale media
 • Vermelding in onze halfjaarlijkse (digitale) nieuwsbrief
 • Uitnodiging bij in gebruik name van de fiets
 • Uitnodiging in jaar van sponsoring voor activiteit

BLIJVEN FIETSEN

Onderhoud en verzekering van de fietsen Begroot per jaar, per fiets circa € 700
B – BLIJVEN FIETSENB1€700 per jaarPeriode van 5 jaar
B2€350 per jaarPeriode van 5 jaar
B3€300 per jaarPeriode van 5 jaar
B4Afspraken op maatPeriode van 5 jaar

Onze tegenprestaties:

 • (Alleen B1: Vermelding van uw bedrijfsnaam op achterzijde van de duofiets
 • Exclusiviteit: geen directe concurrenten bij onderhoud van deze fiets
 • Vermelding van uw merknaam / logo op onze website
 • Vermelding van uw merknaam bij presentatie van een nieuwe fiets in persbericht en onze eigen berichten op sociale media
 • Vermelding in onze halfjaarlijkse (digitale) nieuwsbrief
 • Uitnodiging voor activiteiten en mogelijke evenementen

CLUB VAN 100

Bedrijfsnetwerk Club van 100
C – CLUB VAN 100C1€100 per jaarAutomatische incasso Jaarlijks opzegbaar

Onze tegenprestaties:

 • Vermelding van uw bedrijfsnaam, of indien gewenst anoniem op onze website op de pagina: CLUB VAN 100
 • Ontvangst van de halfjaarlijkse (digitale) nieuwsbrief
 • Uitnodiging voor activiteiten en mogelijke evenementen
 • Bij aanvang: uitnodiging tot éénmalig de fiets ervaren door te fietsen met een fietsvrijwilliger

BLIJ MET FIETSMAATJES

Word onze vriend
D – BLIJ MET FIETSMAATJESD125Automatische incasso Jaarlijks opzegbaar
D250Automatische incasso Jaarlijks opzegbaar
D3Eigen bijdrage >25Automatische incasso Jaarlijks opzegbaar

Onze tegenprestaties:

 • Vermelding van uw naam op onze website op de pagina: Vrienden  van Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken
 • Ontvangst van de halfjaarlijkse (digitale) nieuwsbrief
 • Bij aanvang: uitnodiging tot éénmalig de fiets ervaren door te fietsen met een fietsvrijwilliger

Wij zijn geholpen met elke financiële bijdrage! Draagt u FMA een warm hart toe en wilt u eenmalig ons ondersteunen dan kan uiteraard. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening: xxxxxxxxxx t.n.v.

Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken

Op onze website www.fietsmaatjesapeldoorn.nl vindt u tevens een doneerknop.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen: volg en link onze facebookpagina en abonneer u op de  digitale nieuwsbrief (2x per jaar) via de website.

MAATWERK

Ondanks de uitgebreide optielijst aan sponsormogelijkheden, kan het natuurlijk zo zijn dat u als potentiële  sponsor van FMA een ander idee of andere wens heeft. Graag bespreken wij uw wensen of mogelijkheden en verkennen we samen hoe we deze het best kunnen realiseren.

Laat het ons weten en we nemen direct contact met u op.

Sponsorovereenkomst

In alle gevallen waarin u en FMA tot sponsoring afspraak komen, zal deze worden vastgelegd in een zogenaamde sponsorovereenkomst. Op deze manier maken we voor beide samenwerkingspartners volstrekt duidelijk wat we hebben afgesproken. De sponsorovereenkomst zal ondertekend worden door u en de voorzitter van FMA.

Op alle sponsorovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. In de bijlage vindt u een voorbeeld overeenkomst.

Eigendom

Alle artikelen die op basis en behulp van sponsoring worden aangeschaft, zijn en blijven eigendom van FMA.

Sponsorovereenkomst

Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven

in het handelsregister van de KVK te Apeldoorn onder nummer 85448974, hierna te

noemen “de stichting”

en

………………………………………..…………..………… ondernemer te ….…..…………………………………………… ,

hierna te noemen “de sponsor” verklaren een overeenkomst voor sponsoring van de

stichting te hebben gesloten.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van …………. jaar.

De sponsor ondersteunt de stichting middels het volgende sponsorpakket:

(s.v.p. het overeengekomen sponsorpakket aankruizen)

□ Gaan Fietsen Pakket voor een bedrag van €………..

□ Blijven Fietsen Pakket voor een bedrag van €………..

□ Club van 100: jaarlijkse donatie van 100 euro

□ Blij met Fietsmaatjes Jaarlijkse donatie ten bedrage van €……..

□ Eenmalige donatie ten bedrage van €……..

De sponsor verplicht zich hiermede tot de betaling van een bedrag van € …………….….… per jaar, per bank op Rekening nr NL15RABO0190090103 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken te betalen voor 1 mei van elk kalenderjaar dat deze overeenkomst geldt.

Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken zal de in het sponsorbeleid aangegeven voorwaarden bij het gekozen pakket respecteren.

In tweevoud opgemaakt te ………………………………………………dd ……………………..……………….………….

Handtekening:                                                              Handtekening:

Namens ………………………………….                 Namens Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken

Naam ……………………………………..                 Naam ……………………………….…………….

Handtekening                                                 Handtekening

……………………………………………                         ………………………………………………….

NB De productie kosten voor het maken van de reclame uiting zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, voor rekening van Fiertsmaatjes Apeldoorn en Omstreken.

De sponsor is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde digitale bestanden.